research product . Other ORP type . 2021

Coronavirus SARS-CoV-2: mesures que cal seguir al sector residencial durant la jornada electoral del 14-F per a la votació a les seus electorals de les persones que viuen en residències [fullet]

Open Access
  • Published: 04 Feb 2021
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residents; Seus electorals; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residentes; Sedes electorales; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residents; Polling stations; Security measures Document adreçat als professionals amb recomanacions sobre mesures que s'han d'adoptar per tal d'assegurar que els residents puguin exercir el seu dret a votar, amb el màxim de seguretat envers la salut.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Edificis públics - Mesures de seguretat, Persones grans, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Persons::Age Groups::Adult::Aged [NAMED GROUPS], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :personas::Grupos de Edad::adulto::anciano [DENOMINACIONES DE GRUPOS]
Any information missing or wrong?Report an Issue