research product . Other ORP type . 2022

Mesures contra la COVID-19 a Catalunya vigents des del 10 de febrer de 2022 [cartell]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 10 Feb 2022
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activitats; Contenció; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Actividades; Contención; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activities; Containment; Security measures Cartell amb informació adreçada a la ciutadania de les noves mesures a prendre respecte la COVID-19 des del 10 de febrer de 2022.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Vida pràctica - Mesures de seguretat, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Human Activities::Activities of Daily Living [ANTHROPOLOGY, EDUCATION, SOCIOLOGY, AND SOCIAL PHENOMENA], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :actividades humanas::actividades de la vida diaria [ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN, SOCIOLOGÍA Y FENÓMENOS SOCIALES]
Any information missing or wrong?Report an Issue