research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-2-CoV: mesures obligatòries a adoptar pels centres d’obtenció i trasplantament i pels bancs de progenitors hemopoètics per disminuir el risc davant la infecció per SARS-CoV-2 a Catalunya [fullet]

Carreras, Enric; Villa, Juliana; Fernandez Sojo, Jesus; Querol Giner, Sergi; Tort, Jaume; Barrio, Ruth;
Open Access
  • Published: 29 Oct 2020
  • Publisher: Departament de Salut
  • Country: Spain
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Centros de obtención y trasplante; Bancos de progenitores hematopoyéticos; Plan de contingencia Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Centres d’obtenció i trasplantament; Bancs de progenitors hemopoètics; Pla de contingència Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Breeding and transplant centers; Hematopoietic progenitor banks; Contingency plan Aquest document descriu mesures organitzatives que s’han d’adoptar, de manera obligatòria, pels centres que realitzen obtenció de progenitors de medul·la òssia, sang perifèrica i sang de cordó umbilical, els centres de trasplantament de progenitors i els bancs de medul·la òssia, sang perifèrica i sang de cordó umbilical. Aquestes mesures estan incloses dins de l’estratègia de resposta a l’epidèmia pel coronavirus SARS-CoV-2 i de conformitat amb les mesures de caràcter organitzatiu específiques adoptades pel Departament de Salut i pel CatSalut i tenint en compte el nivell de risc.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Centres sanitaris - Mesures de seguretat, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Surveillance of Health Services::Health Services::Facility Regulation and Control::Facility Design and Construction::Health Surveillance of Health Services::Health Facilities [HEALTH SURVEILLANCE], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :vigilancia sanitaria de los servicios de salud::servicios de salud::regulación y control de instalaciones::diseño y construcción de instalaciones::vigilancia sanitaria de los servicios de salud::centros sanitarios [VIGILANCIA SANITARIA], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue