research product . Other ORP type . 2020

Gestió de residus de la COVID-19 [cartell]

Open Access
  • Published: 29 Jun 2020
  • Publisher: Institut Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestió; Residus sanitaris Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestión; Residuos sanitarios Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Management; Sanitary waste Cartell adreçat als professionals que explica com s'han de gestionar els residus generats arran del coronavirus COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Residus sanitaris, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Environment and Public Health::Public Health::Environmental Pollution::Waste Products::Medical Waste::Environment and Public Health::Public Health::Medical Waste Disposal [HEALTH CARE], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :ambiente y salud pública::salud pública::contaminación ambiental::residuos::residuos sanitarios::ambiente y salud pública::salud pública::eliminación de residuos sanitarios [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue