Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
auto_awesome_motion View all 4 versions
Other research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: prevenció i detecció de violència o maltractament infantil i juvenil en període de confinament pel coronavirus SARS-CoV-2 [fullet]

Societat Catalana de Pediatria; Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 23 Jun 2020
Publisher: Departament de Salut
Country: Spain
Abstract

Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Maltractament; Infants; Joves; Confinament; Violència intrafamiliar Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Maltrato; Niños; Jóvenes; Confinamiento; Violencia intrafamiliar Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Ill-treatment; Children; Teenagers; Desconfinement; Domestic violence Amb la desescalada, es va recuperant l’activitat assistencial de manera progressiva, al mateix temps que continua l’activitat telemàtica que s’ha iniciat durant les setmanes anteriors. En aquest moment és important que els professionals de la salut reforcin l’atenció vers la detecció precoç de situacions de violència o maltractament a la llar.

Subjects

COVID-19 (Malaltia), Maltractament infantil - Prevenció, Maltractament infantil - Notificació, Violència familiar, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Social Sciences::Criminology::Crime::Violence::Domestic Violence::Child Abuse [ANTHROPOLOGY, EDUCATION, SOCIOLOGY, AND SOCIAL PHENOMENA], :Health Care (Public Health)::Health of Specific Groups::Family Health::Domestic Violence [PUBLIC HEALTH], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :ciencias sociales::criminología::crimen::violencia::violencia doméstica::maltrato infantil [ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN, SOCIOLOGÍA Y FENÓMENOS SOCIALES], :atención a la salud (salud pública)::salud de grupos específicos::salud familiar::violencia doméstica [SALUD PÚBLICA], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Atención a la Salud::Salud de Grupos Específicos::Salud de la Familia::Violencia Doméstica [SALUD PÚBLICA]

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
moresidebar