research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: recomanacions sobre les visites de familiars a persones ingressades a hospitals d’atenció intermèdia/centres sociosanitaris [fullet]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 15 May 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Visites; Familiars; Hospitals d’atenció intermèdia; Centres sociosanitaris; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Visitas; Familiares; Hospitales de atención intermedia; Centros sociosanitarios; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Visits; Relatives; Intermediate care hospitals; Socio-health centers; Security measures Els centres han adaptat la seva dinàmica a unes mesures de màxima prevenció per evitar contagis, tant per als pacients (població molt vulnerable) com per als professionals i, al mateix temps, voldrien cobrir amb la màxima seguretat les necessitats de les persones que hi van a veure els seus familiars i amics.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Hospitals - Mesures de seguretat, Centres sanitaris - Mesures de seguretat, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Persons::Visitors to Patients [NAMED GROUPS], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :personas::visitantes de pacientes [DENOMINACIONES DE GRUPOS]

Centers for Disease Control and Prevention. Nursing home care. Last reviewed March 11, 2016. https://www.cdc.gov/nchs/fastats/nursing-home-care.htm.

Woelfel, R; et al. Clinical presentation and virological assessment of hospitalized cases of coronavirus disease 2019 in a travel-associated transmission cluster. medRxiv 2020.03.05.20030502; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.05.20030502

Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Visites; Familiars; Hospitals d’atenció intermèdia; Centres sociosanitaris; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Visitas; Familiares; Hospitales de atención intermedia; Centros sociosanitarios; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Visits; Relatives; Intermediate care hospitals; Socio-health centers; Security measures Els centres han adaptat la seva dinàmica a unes mesures de màxima prevenció per evitar contagis, tant per als pacients (població molt vulnerable) com per als professionals i, al mateix temps, voldrien cobrir amb la màxima seguretat les necessitats de les persones que hi van a veure els seus familiars i amics.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Hospitals - Mesures de seguretat, Centres sanitaris - Mesures de seguretat, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Persons::Visitors to Patients [NAMED GROUPS], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :personas::visitantes de pacientes [DENOMINACIONES DE GRUPOS]

Centers for Disease Control and Prevention. Nursing home care. Last reviewed March 11, 2016. https://www.cdc.gov/nchs/fastats/nursing-home-care.htm.

Woelfel, R; et al. Clinical presentation and virological assessment of hospitalized cases of coronavirus disease 2019 in a travel-associated transmission cluster. medRxiv 2020.03.05.20030502; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.05.20030502

Any information missing or wrong?Report an Issue