research product . 2020

Pla d’obertura progressiva d’activitats: full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures adoptades en motiu de la segona onada epidèmica de SARSCoV-2 a Catalunya

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 19 Nov 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Full de ruta; Mesures de seguretat; Activitats Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hoja de ruta; Medidas de seguridad; Actividades Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Roadmap; Security measures; Activities Document que conté el full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures adoptades en la progressiva obertura d'activitats en motiu de la segona onada epidèmica de SARS-CoV-2 a Catalunya.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Vida pràctica - Mesures de seguretat, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Human Activities::Activities of Daily Living [ANTHROPOLOGY, EDUCATION, SOCIOLOGY, AND SOCIAL PHENOMENA], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :actividades humanas::actividades de la vida diaria [ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN, SOCIOLOGÍA Y FENÓMENOS SOCIALES], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD]

amb un 70% de l'aforament i un màxim 500

Abstract
Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Full de ruta; Mesures de seguretat; Activitats Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hoja de ruta; Medidas de seguridad; Actividades Coronavirus-SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Roadmap; Security measures; Activities Document que conté el full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures adoptades en la progressiva obertura d'activitats en motiu de la segona onada epidèmica de SARS-CoV-2 a Catalunya.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Vida pràctica - Mesures de seguretat, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Human Activities::Activities of Daily Living [ANTHROPOLOGY, EDUCATION, SOCIOLOGY, AND SOCIAL PHENOMENA], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :actividades humanas::actividades de la vida diaria [ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN, SOCIOLOGÍA Y FENÓMENOS SOCIALES], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD]

amb un 70% de l'aforament i un màxim 500

Any information missing or wrong?Report an Issue