research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: ventilació i sistemes de climatització [fullet]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 25 Jun 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Ventilació; Sistemes de climatització; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Ventilación; Sistemas de climatización; Medidas de protección Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Ventilation; Air conditioning systems; Prevention measures Fullet adreçat a la ciutadania que dona indicacions sobre com dur a terme una correcta ventilació i un bon sistema de climatització en habitatges i locals com a mesura efectiva de prevenció i control de la COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Habitatges - Ventilació, Ventilació - Aparells i accessoris - Neteja, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Environment and Public Health::Environment::Environment, Controlled::Ventilation [HEALTH CARE], :Environmental Health::Air::Air Characteristics::Indoor Air [PUBLIC HEALTH], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :ambiente y salud pública::ambiente::ambiente controlado::ventilación [ATENCIÓN DE SALUD], :salud ambiental::aire::características del aire::aire interior [SALUD PÚBLICA]
Any information missing or wrong?Report an Issue