research product . 2020

Salut comunitària en temps de la COVID-19: una proposta per a l’acció comunitària en salut

González-Viana, Angelina; Campaz, Yessica D.; Sanmamed, Noelia; Belmonte, Marta; Oliva, Nuria; Cabezas-Peña, Carmen;
Open Access
  • Published: 04 Nov 2020
  • Publisher: Agència de Salut Pública de Catalunya
  • Country: Spain
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Proceso de atención comunitaria; Propuestas Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Procés d'atenció comunitària; Propostes Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Community care process; Proposals En el moment actual, la salut comunitària és una eina fonamental per identificar i comprendre les noves necessitats, vulnerabilitats, barreres, percepcions de risc i comportaments, així com per articular i facilitar respostes des de la base (actius) locals, adaptada a les noves necessitats, coordinada i eficient. La situació de pandèmia actual no és una situació temporal. La pandèmia ha estat considerada un desastre lent, i la perspectiva temporal és que s’haurà de conviure amb la COVID-19 entre 3 i 5 anys. A més a més, els efectes econòmics i socials derivats tindran un efecte encara a més llarg termini. Es proposen les fases següents per incloure un abordatge comunitari d’aquesta situació. Com sempre, no necessàriament s’han d’implementar en aquest ordre, sinó en funció de la situació de cada territori i de les seves experiències prèvies: Respirar i pensar junts; Connectar; Observar i escoltar; Prioritzar i actuar; Avaluar.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Salut pública - Planificació, Serveis comunitaris de salut, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care (Public Health)::Health Services::Community Health Services [PUBLIC HEALTH], :Health Policy, Planning and Management::Health Planning [PUBLIC HEALTH], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :atención a la salud (salud pública)::servicios de salud::Servicios de Salud Comunitaria [SALUD PÚBLICA], :Políticas, Planificación y Administración en salud::planificación en salud [SALUD PÚBLICA]

1. European Centre for Disease Prevention and Control. Community engagement for public health events caused by communicable disease threats in the EU/EEA, 2020. Stockholm: ECDC; 2020.

2. Departamento de Sanidad. Gobierno de Aragón. Orientación comunitaria en la desescalada Estrategia de Atención Comunitaria Atención Primaria. Disponible https://atencioncomunitaria.aragon.es/2020/06/10/orientacion-comunitaria-en-ladesescalada/

3. Ministerio de Sanidad. Gobierno Español. Redes comunitarias en la crisis de COVID-19. Madrid 2020. Disponible a: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs /ImplementacionLocal/Redes_comunitarias_en_la_crisis_de_COVID-19.pdf.

4. Organización Mundial de la Salud. COVID-19: Risk communication and community engagement. 2020. Disponible a: https://www.who.int/publications/i/item/risk-communication-and-communityengagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)

5. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Desigualtats socioeconòmiques en el nombre de casos i la mortalitat per COVID-19 a Catalunya. Disponible a: https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4934/desigualtats_socioecono miques_nombre_casos_mortalitat_covid19_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

6. Douglas, M., Katikireddi, S. V., Taulbut, M., McKee, M., & McCartney, G. (2020). Mitigating the wider health effects of COVID-19 pandemic response. BMJ, 369. Disponible a: https://doi.org/10.1136/bmj.m1557

7. European Region WHO. Strengthening and adjusting public health measures throughout the COVID-19 transition phases. Policy considerations for the WHO European Region. WHO. 2020. Disponible aquí.

8. Consell Assessor de salut. Generalitat de Catalunya. El sistema de salut postcrisi de la COVID-19. Primeres valoracions del CAS. Disponible a:

Any information missing or wrong?Report an Issue