research product . 2020

Tests ràpids d'infeccions respiratòries pediàtriques

Asso-Ministral, Laia; Enrubia, Manel; Esteller, Maria; de la Flor, Josep; Garcia, Juanjo; Gatell, Anna M.; Luaces, Carles; Morales, Vicente; Pineda, Valentí; Pueyo, Maria J.; ...
Open Access
  • Published: 01 Dec 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Tests ràpids; Pacient pediàtric Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Tests rápidos; Paciente pediátrico Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Quick tests; Pediatric patient L’atenció als infants suposa al voltant de 7,5 milions de visites anuals a l’atenció primària. D’aquestes, al voltant d’1,6 milions estan relacionades amb les infeccions respiratòries. La majoria de les infeccions són víriques i les més freqüents estan originades per rinovirus, adenovirus, parainfluença, influença i virus respiratori sincític. El diagnòstic diferencial entre les infeccions respiratòries pediàtriques és difícil en inf...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Diagnòstic, Atenció primària pediàtrica, Infeccions respiratòries en els infants, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::/diagnosis [Other subheadings], :Health Occupations::Medicine::Pediatrics [DISCIPLINES AND OCCUPATIONS], :Health Care (Public Health)::Health Care Levels::Health Care (Public Health)::Primary Health Care [PUBLIC HEALTH], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::/diagnóstico [Otros calificadores], :profesiones sanitarias::medicina::pediatría [DISCIPLINAS Y OCUPACIONES], :atención a la salud (salud pública)::niveles de atención a la salud::atención a la salud (salud pública)::atención primaria de la salud [SALUD PÚBLICA]

2. Protocol de diagnòstic ràpid a pediatria d'atenció primària en èpocade COVID-19.................4 3. Protocol de diagnòstic a pediatria d'atenció primària de COVID-19 ........................................5

Any information missing or wrong?Report an Issue