research product . Other ORP type . 2020

Mesures per contenir els brots de la COVID-19 [cartell]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 17 Jul 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contenció; Brots; Mesures de prevenció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contención; Brotes; Medidas de prevención Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Containment; Outbreaks; Prevention measures Cartell adreçat a la ciutadania amb informació sobre les mesures de prevenció i protecció que s'han d'adoptar per tal de contenir els brots de coronavirus COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores]
Any information missing or wrong?Report an Issue