research product . Other ORP type . 2021

Proves i quarantenes de contactes estrets [cartell]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 06 Sep 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Quarantena; Contactes estrets; Proves Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Cuarentena; Contactos estrechos; Pruebas Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Quarantine; Close contacts; Tests Cartell adreçat a la ciutadania informant de les proves i la quarantena que s'ha de fer als contactes estrets de casos COVID-19. Poster addressed to the public informing of the tests and the quarantine that must be done to the close contacts of cases COVID-19. Cartel dirigido a la ciudadanía informando de las pruebas y la cuarentena que se debe hacer a los contactos estrechos de casos COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Quarantena, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Environment and Public Health::Public Health::Public Health Practice::Communicable Disease Control::Infection Control::Quarantine [HEALTH CARE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :ambiente y salud pública::salud pública::práctica de la salud pública::control de enfermedades transmisibles::control de infecciones::cuarentena [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue