research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: pla de contingència reproducció humana mentre duri el risc d’infecció pel SARS-CoV-2 [fullet]

Servei Català de la Salut. Comitè Clínic de Reproducció Humana Assistida;
Open Access
  • Published: 26 May 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
  • Country: Spain
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Tècniques de reproducció humana assistida; Centres públics; Fecundació in vitro Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Técnicas de reproducción humana asistida; Centros públicos; Fecundación in vitro Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Assisted human reproduction techniques; Public centers; In vitro fertilization Aquest document descriu mesures organitzatives, de l’atenció a les dones i a les seves parelles que accedeixen a les tècniques de reproducció humana assistida, principalment als centres públics amb activitat contractada pel CatSalut, en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia pel coronavirus SARS-CoV-2 i de conformitat amb les mesures de caire organitzatiu específiques adoptades pel Departament de Salut i pel CatSalut.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Reproducció humana assistida, Fecundació in vitro humana, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Therapeutics::Reproductive Techniques::Reproductive Techniques, Assisted::Fertilization in Vitro [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :Therapeutics::Reproductive Techniques::Reproductive Techniques, Assisted [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :terapéutica::técnicas reproductivas::técnicas reproductivas asistidas::fecundación in vitro [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS], :Terapéutica::Técnicas Reproductivas::Técnicas Reproductivas Asistidas [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores]

2. Té o ha tingut febre (més de 37,5 °C) durant els últims dies? Si és així, quan?

(3) Enfermedad por coronavirus, Covid-19. Ministerio de Sanidad. Versió de 17 d'abril de 2020. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200417_ITCoronavirus.pdf

(4) ESHRE guidance on recommencing ART treatments. Data de publicació: 23 d'abril de 2020. https://www.eshre.eu/-/media/sitecore-files/Guidelines/COVID19/ESHRE-Guidance-onRecommencing-ART-treatments_update-04052020.pdf

(5) Recomendaciones para la seguridad y reducción de riesgos ante la infección por coronavirus (SARS-CoV-2) en las unidades de reproducción asistida. Versió de 10 d'octubre de 2020. https://www.sefertilidad.net/docs/noticias/recomendacionesSeguridad2.pdf

Any information missing or wrong?Report an Issue