research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: actualització de la nota informativa en relació a l’ús dels IECA i els ARA-II i la COVID-19 [fullet]

Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
Open Access
  • Published: 25 May 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
  • Country: Spain
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Tractament; Inhibidors de l’enzim conversiu de l’angiotensina; IECA; Antagonistes del receptor de l’angiotensina II; ARA-II Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Tratamiento; Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina; IECA; Antagonistas del receptor de la angiotensina II; ARA-II Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Treatment; Angiotensin converting enzyme inhibitors; ACE; Angiotensin II receptor antagonists; AIIRA Estudi actualitzant les informacions a nivell internacional que relacionen l’ús dels inhibidors de l’enzim conversiu de l’angiotensina (IECA) i els antagonistes del receptor de l’angiotensina II (ARA-II) amb la COVID-19. Estudio actualizando las informaciones a nivel internacional que relacionaban el uso de los inhibidores de la enzima conversora del'angiotensina (IECA) y los antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II) con la COVID-19. Study updating international information related to the use of angiotensin converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors) and angiotensin II receptor antagonists (ARA-II) with COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Angiotensines, Medicaments - Assaigs clínics, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Chemical Actions and Uses::Pharmacologic Actions::Molecular Mechanisms of Pharmacological Action::Enzyme Inhibitors::Protease Inhibitors::Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors [CHEMICALS AND DRUGS], :Investigative Techniques::Epidemiologic Methods::Epidemiologic Study Characteristics::Clinical Studies as Topic::Clinical Trials as Topic [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :Chemical Actions and Uses::Pharmacologic Actions::Molecular Mechanisms of Pharmacological Action::Angiotensin Receptor Antagonists [CHEMICALS AND DRUGS], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :acciones y usos químicos::acciones farmacológicas::mecanismos moleculares de acción farmacológica::inhibidores enzimáticos::inhibidores de proteasas::inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina [COMPUESTOS QUÍMICOS Y DROGAS], :técnicas de investigación::métodos epidemiológicos::características de los estudios epidemiológicos::estudios clínicos como asunto::ensayos clínicos como asunto [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS], :acciones y usos químicos::acciones farmacológicas::mecanismos moleculares de acción farmacológica::antagonistas de receptores de angiotensina [COMPUESTOS QUÍMICOS Y DROGAS]
Any information missing or wrong?Report an Issue