research product . 2021

Procediment de realització d'espirometries postCOVID-19

Calvet Tort, Gemma;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Institut Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-CoV; Espirometries Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-CoV; Espirometrías Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-CoV; Spirometry El document recull les recomanacions, els aparells i les tècniques al voltant del procediment de realització d'espirometries en època postcovid-19.
Subjects
free text keywords: Espirometria, COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, COVID-19 (Malaltia), :Diagnosis::Diagnostic Techniques and Procedures::Diagnostic Techniques, Respiratory System::Respiratory Function Tests::Spirometry [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :diagnóstico::técnicas y procedimientos diagnósticos::técnicas diagnósticas respiratorias::pruebas de función respiratoria::espirometría [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores]
Any information missing or wrong?Report an Issue