research product . Other ORP type . 2021

Coronavirus SARS-CoV-2: adaptació de les mesures d’intensificació del pla sectorial en l’àmbit residencial [fullet]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 10 Feb 2021
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residències; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residencias; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Residences; Security measures Document adreçat als professionals amb recomanacions sobre mesures de protecció i seguretat que s'han de mantenir i reforçar en l’àmbit residencial, per tal de prevenir el contagi per coronavirus.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Residències de persones grans - Administració, Residències per a discapacitats - Administració, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Surveillance of Health Services::Health Facilities::Residential Facilities::Homes for the Aged [HEALTH SURVEILLANCE], :Health Surveillance of Health Services::Health Facilities::Residential Facilities::Group Homes [HEALTH SURVEILLANCE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :vigilancia sanitaria de los servicios de salud::centros sanitarios::instituciones residenciales::hogares para ancianos [VIGILANCIA SANITARIA], :vigilancia sanitaria de los servicios de salud::centros sanitarios::instituciones residenciales::hogares para grupos [VIGILANCIA SANITARIA], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores]
Any information missing or wrong?Report an Issue