research product . 2020

Funció dels gestors COVID a l’atenció primària

Open Access
  • Published: 18 Dec 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestors COVID; Atenció primària Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Gestores COVID; Atención primaria Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; COVID Managers; Primary care En aquest document es defineix la progressió del rol dels gestors COVID a partir de la fase de represa de la segona onada de la pandèmia. D’aquesta progressió, en destaquem l’assumpció de funcions d’acompanyament de persones amb infecció asimptomàtica, una implicació més gran en la gestió de proves diagnòstiques de la COVID-19 i una gestió més completa de la demanda relacionada amb els casos de COVID-19 que arriben a l’AP.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Atenció primària, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Services Administration::Patient Care Management::Comprehensive Health Care::Primary Health Care [HEALTH CARE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :administración de los servicios de salud::gestión de la atención al paciente::atención integral de salud::atención primaria de la salud [ATENCIÓN DE SALUD]

2021.© Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut. (4/02/2021) Pàgina 30 de 27

Any information missing or wrong?Report an Issue