research product . 2020

Proposta recomanacions per l’atenció als pacients amb ferides cròniques en període d’alerta sanitària per la pandèmia pel SARS-COVID-2

Grup de Consultors de Ferides d'Atenció Primària Costa Ponent;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 26 Mar 2020
  • Publisher: Institut Català de la Salut
Abstract
Ferides cròniques; Cura; Atenció primària; Mesures de protecció; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Heridas crónicas; Cura; Atención primaria; Medidas de protección; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Chronic wound; Cure; Primary care; Protection measures; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV El document presenta la gestió organitzativa dels pacients que requereixen cures de ferides i fa una proposta de recomanacions per al maneig de les cures de ferides cròniques a pacients, tant a domicili com a consulta, durant el període de la pandèmia de la COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Ferides i lesions - Tractament, Infermeria en l'atenció primària, :Wounds and Injuries [DISEASES], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Patient Care Management::Comprehensive Health Care::Primary Health Care [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :heridas y lesiones [ENFERMEDADES], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :administración de los servicios de salud::gestión de la atención al paciente::atención integral de salud::atención primaria de la salud [ATENCIÓN DE SALUD], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], Infeccions per coronavirus, Coronavirus, :Heridas y Traumatismos [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Atención Integral de Salud::Atención Primaria de Salud [ATENCIÓN DE SALUD]

3.1 Recomanacions generals per autocures..................................................... 5 3.2 Recomanacions d'atenció a consulta CAP (No COVID positiu ni en sospita) ........................................................................................................................ 5 3.2.1 Mesures de protecció a consulta .................................................... 6 3.3 Recomanacions d'atenció a CUAP's o PAC's............................................ 6 3.4 Recomanacions d'atenció domiciliaria......................................................... 6 3.4.1 Mesures de protecció a domicili (No COVID positiu ni en sospita) . 7 3.4.2 Mesures de protecció en cas de cura de pacient confirmat o sospita SARS-COVID-2 a domicili (Actualització 20/3/2020)....................... 8

Any information missing or wrong?Report an Issue