research product . Other ORP type . 2021

Mesures organitzatives dels centres educatius per al curs 2021-2022: pla d’actuació elaborat pels departaments d’Educació i de Salut [cartell]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Sep 2021
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Mesures organitzatives; Centres educatius Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Medidas organizativas; Centros educativos Coronavirus SARS-Cov-2; COVID-19; 2019-nCoV; Organizational measures; Schools Cartell informatiu sobre les mesures organitzative a prendre en els centres educatius durant el curs 2021-2022 per tal de prevenir la COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Escoles - Administració, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Education::Schools [ANTHROPOLOGY, EDUCATION, SOCIOLOGY, AND SOCIAL PHENOMENA], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :educación::escuelas [ANTROPOLOGÍA, EDUCACIÓN, SOCIOLOGÍA Y FENÓMENOS SOCIALES], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores]
Any information missing or wrong?Report an Issue