research product . 2020

Pla d’acció per la gestió de persones en l’àmbit residencial i l’assistència sanitària en situació de pandèmia per COVID-19

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 10 Apr 2020
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla d’acció; Gestió de persones; Àmbit residencial; Assistència sanitària Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de acción; Gestión de personas; Ámbito residencial; Asistencia sanitaria Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Action plan; People management; Residential area; Health care Davant la crisi sanitària i social motivada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia que desencadena en les persones, la COVID-19, es fa necessària una intervenció d’alta intensitat assistencial a la població que viu en l’àmbit residencial per part dels dispositius sanitaris disposats al territori, amb el lideratge de l’Atenció Primària i Comunitària (APIC), aquesta intervenció és promoguda pel Departament de Salut (DS) i el Servei Català de la Salut (CatSalut). Des del CatSalut s’identifica la necessitat d’intensificar l’atenció sanitària a aquest col·lectiu en els seus domicilis -que en són la residència-, augmentant el suport i l’atenció assistencial per part dels professionals d’Atenció Primària i Comunitària. Ante la crisis sanitaria y social motivada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que desencadena en las personas, la COVID-19, se hace necesaria una intervención de alta intensidad asistencial a la población que vive en el ámbito residencial por parte de los dispositivos sanitarios dispuestos en el territorio, con el liderazgo de la Atención Primaria y Comunitaria (APIC), esta intervención es promovida por el Departamento de Salud (DS) y el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). Desde el CatSalut se identifica la necesidad de intensificar la atención sanitaria a este colectivo en sus domicilios -que son la residencia-, aumentando el apoyo y la atención asistencial por parte de los profesionales de Atención Primaria y Comunitaria. Facing the health and social crisis caused by the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic and the disease that triggers people, COVID-19, requires intervention of high intensity of care for the population living in the residential area by the healthcare devices available in the territory, with the leadership of Primary and Community Care (APIC), this intervention is promoted by the Department of Health (DS) and the Catalan Health Service (CatSalut). CatSalut identifies the need to intensify health care for this group at home, which is their residence, increasing the support and care attention of Primary and Community Health professionals.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Coronavirus, Assistència mèdica, Residències de persones grans, Residències per a discapacitats, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Homes for the Aged [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Patient Care Management::Delivery of Health Care [HEALTH CARE], :Health Surveillance of Health Services::Health Facilities::Residential Facilities::Group Homes [HEALTH SURVEILLANCE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Ancianos [ATENCIÓN DE SALUD], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Prestación de Atención de Salud [ATENCIÓN DE SALUD], :Vigilancia Sanitaria de Servicios de Salud::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Grupos [VIGILANCIA SANITARIA]

MESURES DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA INFECCIÓ ................................................................................. 22 17. ANNEX 6. IMATGE DE L'ESTACIÓ CLÍNICA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA - PROGRAMA ECAP - PEL CORRECTE REGISTRE DE SALUT DE LA COVID-19................................................................................................................... 40

Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla d’acció; Gestió de persones; Àmbit residencial; Assistència sanitària Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de acción; Gestión de personas; Ámbito residencial; Asistencia sanitaria Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Action plan; People management; Residential area; Health care Davant la crisi sanitària i social motivada per la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia que desencadena en les persones, la COVID-19, es fa necessària una intervenció d’alta intensitat assistencial a la població que viu en l’àmbit residencial per part dels dispositius sanitaris disposats al territori, amb el lideratge de l’Atenció Primària i Comunitària (APIC), aquesta intervenció és promoguda pel Departament de Salut (DS) i el Servei Català de la Salut (CatSalut). Des del CatSalut s’identifica la necessitat d’intensificar l’atenció sanitària a aquest col·lectiu en els seus domicilis -que en són la residència-, augmentant el suport i l’atenció assistencial per part dels professionals d’Atenció Primària i Comunitària. Ante la crisis sanitaria y social motivada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que desencadena en las personas, la COVID-19, se hace necesaria una intervención de alta intensidad asistencial a la población que vive en el ámbito residencial por parte de los dispositivos sanitarios dispuestos en el territorio, con el liderazgo de la Atención Primaria y Comunitaria (APIC), esta intervención es promovida por el Departamento de Salud (DS) y el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). Desde el CatSalut se identifica la necesidad de intensificar la atención sanitaria a este colectivo en sus domicilios -que son la residencia-, aumentando el apoyo y la atención asistencial por parte de los profesionales de Atención Primaria y Comunitaria. Facing the health and social crisis caused by the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic and the disease that triggers people, COVID-19, requires intervention of high intensity of care for the population living in the residential area by the healthcare devices available in the territory, with the leadership of Primary and Community Care (APIC), this intervention is promoted by the Department of Health (DS) and the Catalan Health Service (CatSalut). CatSalut identifies the need to intensify health care for this group at home, which is their residence, increasing the support and care attention of Primary and Community Health professionals.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Coronavirus, Assistència mèdica, Residències de persones grans, Residències per a discapacitats, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Homes for the Aged [HEALTH CARE], :Health Services Administration::Patient Care Management::Delivery of Health Care [HEALTH CARE], :Health Surveillance of Health Services::Health Facilities::Residential Facilities::Group Homes [HEALTH SURVEILLANCE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Ancianos [ATENCIÓN DE SALUD], :Administración de los Servicios de Salud::Manejo de Atención al Paciente::Prestación de Atención de Salud [ATENCIÓN DE SALUD], :Vigilancia Sanitaria de Servicios de Salud::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Grupos [VIGILANCIA SANITARIA]

MESURES DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA INFECCIÓ ................................................................................. 22 17. ANNEX 6. IMATGE DE L'ESTACIÓ CLÍNICA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA - PROGRAMA ECAP - PEL CORRECTE REGISTRE DE SALUT DE LA COVID-19................................................................................................................... 40

Any information missing or wrong?Report an Issue