research product . Other ORP type . 2021

Coronavirus SARS-CoV-2: recomanacions per a l’obertura i funcionament dels hospitals de dia d’atenció intermèdia [fulllet]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 10 Jun 2021
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hospitals d'atenció intermèdia; Recomanacions Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Hospitales de atención intermedia; Recomendaciones Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Intermediate care hospitals; Recommendations Fullet adreçat als professionals amb un conjunt de mesures que faciliten mantenir al màxim el funcionament presencial de les activitats terapèutiques individuals i grupals i, en cas de no ser possible, amb alternatives que donen resposta a les necessitats de les persones ateses als hospitals de dia.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Hospitals de dia - Administració, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Care (Public Health)::Health Services::Hospital Services::Day Care, Medical [PUBLIC HEALTH], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :atención a la salud (salud pública)::servicios de salud::servicios hospitalarios::asistencia diurna [SALUD PÚBLICA], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores]
Any information missing or wrong?Report an Issue