research product . 2020

Recomanacions per a les donacions d’aliments: mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 07 Apr 2020
  • Publisher: Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Donació d'aliments; Mesures de contenció; Normes d'higiene; Manipulació d'aliments Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Donación de alimentos; Medidas de contención; Normas de higiene; Manipulación de alimentos Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Food donation; Containment measures; Hygiene standards; Food handling Document que dona recomanacions per tal que els centres que facin donacions d’aliments segueixin les normes generals de seguretat alimentària i les normes de prevenció de la malaltia que les autoritats competents vagin facilitant per contenir la propagació del coronavirus COVID-19.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Coronavirus - Prevenció, Aliments - Manipulació, Mans - Cura i higiene, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Environment and Public Health::Public Health::Hygiene::Hand Hygiene::Hand Disinfection [HEALTH CARE], :Technology, Industry, and Agriculture::Industry::Food Industry::Food Handling [TECHNOLOGY, INDUSTRY, AND AGRICULTURE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Administración de los Servicios de Salud::Organización y Administración::Medidas de Seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :Medio Ambiente y Salud Pública::Salud Pública::Higiene::Higiene de las Manos::Desinfección de las Manos [ATENCIÓN DE SALUD], :Tecnología, Industria y Agricultura::Industrias::Industria de Alimentos::Manipulación de Alimentos [TECNOLOGÍA, INDUSTRIA Y AGRICULTURA], COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, :ambiente y salud pública::salud pública::higiene::higiene de manos::desinfección de las manos [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue