research product . 2021

Adopció de mesures extraordinàries en matèria de coordinació i ordenació organitzativa dels serveis assistencials comunitaris (02/2020)

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla de contingència; Atenció sanitària; Cooperació assistencial territorial Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de contingencia; Atención sanitaria; Cooperación asistencial territorial Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contingency plan; Health care; Territorial assistance cooperation L’objecte d’aquesta Instrucció és ordenar les actuacions necessàries per implantar les successives fases del pla de contingència preparat pel Servei Català de la Salut per tal que es materialitzin de forma coordinada les diferents mesures dissenyades per respondre a la situació actual, així com establir una fórmul...
Subjects
free text keywords: Epidèmies - Catalunya, COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Salut pública - Catalunya - Administració, :Disasters::Disaster Management::Disaster Planning::Contingency Plans [PUBLIC HEALTH], :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care Economics and Organizations::Health Planning::Regional Health Planning::Community Health Planning [HEALTH CARE], Catalonia, :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :desastres::manejo de desastres::planificación en desastres::planes de contingencia [SALUD PÚBLICA], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :economía y organizaciones para la atención de la salud::planificación en salud::planificación de la sanidad regional::planificación en salud comunitaria [ATENCIÓN DE SALUD], Cataluña, :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], Coronavirus - Prevenció, :Desastres::Administración de Desastres::Planificación en Desastres::Planes de Contingencia [SALUD PÚBLICA], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Economía en Atención de Salud y Organizaciones::Planificación en Salud::Regionalización::Planificación en Salud Comunitaria [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue