research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: guia per a l’elaboració de plans de contingència dels serveis que atenen persones amb discapacitat: residències, llars residències i pisos amb suport [fullet]

Open Access
  • Published: 28 Jul 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla de contingència; Habitatges; Persones amb discapacitats Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de contingencia; Viviendas; Personas con discapacidades Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contingency plan; Houses; People with disabilities Aquesta breu guia té com a objectiu facilitar l’elaboració dels plans de contingència a partir de la identificació en format de llista de verificació (check-list) dels criteris comuns mínims que s’han de considerar.
Subjects
free text keywords: Infeccions per coronavirus, Coronavirus - Prevenció, Pisos assistits - Administració, Residències per a discapacitats - Administració, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Group Homes [HEALTH CARE], :Other subheadings::/organization & administration [Other subheadings], :Persons::Disabled Persons [NAMED GROUPS], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Grupos [ATENCIÓN DE SALUD], :Otros calificadores::/organización & administración [Otros calificadores], :Personas::Personas con Discapacidad [DENOMINACIONES DE GRUPOS], COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::centros sanitarios::instituciones residenciales::hogares para grupos [ATENCIÓN DE SALUD]
Any information missing or wrong?Report an Issue