research product . 2020

Protocol d’atenció a les persones amb infecció per SARS-CoV-2 a l’atenció primària

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 05 Nov 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Atenció primària; Procediments Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Atención primaria; Procedimientos Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Primary care; Procedures Aquest document és una proposta d’atenció a la Covid‐19 a l’AP, amb la idea que cada EAP l’adapti segons les seves circumstàncies. Ha estat elaborat a partir d’una revisió de l'abordatge del pacient amb infecció per SARS‐CoV‐2.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Tractament, Atenció primària, Protocols clínics, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care (Public Health)::Health Care Levels::Health Care (Public Health)::Primary Health Care [PUBLIC HEALTH], :Health Surveillance of Health Services::Delivery of Health Care::Patient Care::Therapeutics::Clinical Protocols [HEALTH SURVEILLANCE], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :atención a la salud (salud pública)::niveles de atención a la salud::atención a la salud (salud pública)::atención primaria de la salud [SALUD PÚBLICA], :vigilancia sanitaria de los servicios de salud::prestación sanitaria::asistencia al paciente::terapéutica::protocolos clínicos [VIGILANCIA SANITARIA]
Any information missing or wrong?Report an Issue