research product . 2020

Recomanacions de vacunació contra la COVID-19: informació per a professionals de la salut

Open Access
  • Published: 23 Dec 2020
  • Publisher: Secretaria de Salut Pública
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vacunació; Recomanacions; Professionals de la salut Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vacunación; Recomendaciones; Profesionales de la salud Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Vaccination; Recommendations; Health professionals Resum breu, de caràcter fonamentalment operatiu, adreçat als professionals de la salut i de manera especial als encarregats de dur a terme la vacunació contra la COVID-19 a Catalunya.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Vacunació, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Care (Public Health)::Disease Prevention::Primary Prevention::Immunization::Mass Vaccination [PUBLIC HEALTH], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :atención a la salud (salud pública)::prevención de enfermedades::prevención primaria::inmunización::vacunación masiva [SALUD PÚBLICA]
Any information missing or wrong?Report an Issue