research product . Other ORP type . 2021

Consells per a persones afectades per símptomes persistents de la COVID-19 [fullet]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Mar 2021
  • Publisher: Servei Català de la Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Malalts; Simptomatologia; Consells Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019a-nCoV; Enfermos; Sintomatología; Consejos Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Patients; Symptomatology; Advices Fullet informant dels símptomes de la COVID-19 que pateixen moltes persones i que poden durar més de tres setmanes. Els símptomes més freqüents són l’esgotament, l’ofec, la tos, els trastorns del gust i l’olfacte, les palpitacions, el dolor muscular i articular, el mal de cap, l’insomni, les dificultats per concentrar-se, les molèsties digestives i la sensació de febre, però també n’hi ha d’altres. A més, poden anar canviant a...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), Símptomes, :Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Pathological Conditions, Signs and Symptoms::Signs and Symptoms [DISEASES], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :afecciones patológicas, signos y síntomas::signos y síntomas [ENFERMEDADES]
Any information missing or wrong?Report an Issue