research product . Other ORP type . 2020

Coronavirus SARS-CoV-2: neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana [fullet]

Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 27 Mar 2020
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Neteja; Desinfecció; Locals de concurrència humana; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Limpieza; Desinfección; Locales de concurrencia humana; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Cleaning; Disinfection; Human gathering places; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Fullet que proporciona pautes per la correcta neteja i desinfecció d'establiments i locals de concurrència pública per tal d'evitar el contagi del nou coronavirus.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Establiments de concurrència pública - Neteja, Desinfecció i desinfectants, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Environmental Health::Environmental Health::Waste Products::Urban Cleaning [PUBLIC HEALTH], :Health Surveillance of Products::Control and Sanitary Supervision of Sanitizing Products::Sanitizing Products [HEALTH SURVEILLANCE], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :salud ambiental::salud ambiental::residuos::limpieza urbana [SALUD PÚBLICA], :control sanitario de productos::control y supervisión sanitaria de los productos de higiene::productos de higiene [VIGILANCIA SANITARIA], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores]

 Nota sobre el uso de productos que utilizan radiaciones Ultravioleta-C para la desinfección del SARSCoV-2. Ministerio de Sanidad

 Nota sobre el uso de productos biocidas para la desinfección del Covid 19. Ministerio de Sanidad

 Recomendaciones sobre procedimientos de desinfección en bienes culturales con motivo de la crisis por COVID 19. Ministerio de Cultura y Deporte.

 Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per als professionals. Canal Salut

 Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per a ciutadania. Canal Salut.

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) Ministerio de Sanidad

Abstract
Neteja; Desinfecció; Locals de concurrència humana; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Limpieza; Desinfección; Locales de concurrencia humana; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Cleaning; Disinfection; Human gathering places; Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV Fullet que proporciona pautes per la correcta neteja i desinfecció d'establiments i locals de concurrència pública per tal d'evitar el contagi del nou coronavirus.
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Establiments de concurrència pública - Neteja, Desinfecció i desinfectants, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Health Services Administration::Organization and Administration::Security Measures [HEALTH CARE], :Environmental Health::Environmental Health::Waste Products::Urban Cleaning [PUBLIC HEALTH], :Health Surveillance of Products::Control and Sanitary Supervision of Sanitizing Products::Sanitizing Products [HEALTH SURVEILLANCE], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :administración de los servicios de salud::organización y administración::medidas de seguridad [ATENCIÓN DE SALUD], :salud ambiental::salud ambiental::residuos::limpieza urbana [SALUD PÚBLICA], :control sanitario de productos::control y supervisión sanitaria de los productos de higiene::productos de higiene [VIGILANCIA SANITARIA], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores]

 Nota sobre el uso de productos que utilizan radiaciones Ultravioleta-C para la desinfección del SARSCoV-2. Ministerio de Sanidad

 Nota sobre el uso de productos biocidas para la desinfección del Covid 19. Ministerio de Sanidad

 Recomendaciones sobre procedimientos de desinfección en bienes culturales con motivo de la crisis por COVID 19. Ministerio de Cultura y Deporte.

 Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per als professionals. Canal Salut

 Coronavirus SARS-CoV-2. Informació per a ciutadania. Canal Salut.

 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2) Ministerio de Sanidad

Any information missing or wrong?Report an Issue