research product . 2021

Pla de contingència per a residències per a la tardor de 2020

Open Access
  • Published: 28 Jan 2021
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Pla de contingència; Residències; Mesures de protecció Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Plan de contingencia; Residencias; Medidas de protección Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Contingency plan; Residences; Protection measures Aquest Pla de contingència per a la tardor, que seria d’aplicació en cas de rebrot, recull l’aprenentatge de la primera fase de la pandèmia, de manera que es presenten aquelles estratègies implantades durant aquests primers mesos que han donat millors resultats, així com proposa d’altres que responen a necessitats i objectius identificats. Aquest pla complementa el Pla d...
Subjects
free text keywords: COVID-19 (Malaltia), COVID-19 (Malaltia) - Prevenció, Residències de persones grans - Administració, Centres d'acolliment - Administració, Residències per a discapacitats - Administració, :Infections::Virus Diseases::RNA Virus Infections::Nidovirales Infections::Coronaviridae Infections::Coronavirus Infections [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/prevention & control [Other subheadings], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Group Homes [HEALTH CARE], :Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Facilities::Residential Facilities::Homes for the Aged [HEALTH CARE], :Disasters::Disaster Management::Disaster Planning::Contingency Plans [PUBLIC HEALTH], :Infecciones::Virosis::Infecciones por Virus ARN::Infecciones por Nidovirales::Infecciones por Coronaviridae::Infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/prevención & control [Otros calificadores], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Grupos [ATENCIÓN DE SALUD], :Instalaciones para Atención de Salud, Recursos Humanos y Servicios::Instituciones de Salud::Instituciones Residenciales::Hogares para Ancianos [ATENCIÓN DE SALUD], :Desastres::Administración de Desastres::Planificación en Desastres::Planes de Contingencia [SALUD PÚBLICA], :virosis::infecciones por virus ARN::infecciones por Nidovirales::infecciones por Coronaviridae::infecciones por Coronavirus [ENFERMEDADES], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::centros sanitarios::instituciones residenciales::hogares para grupos [ATENCIÓN DE SALUD], :instalaciones, servicios y personal de asistencia sanitaria::centros sanitarios::instituciones residenciales::hogares para ancianos [ATENCIÓN DE SALUD], :desastres::manejo de desastres::planificación en desastres::planes de contingencia [SALUD PÚBLICA], Infeccions per coronavirus, Coronavirus - Prevenció

 Neteja i desinfecció: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-residencies-geriatriques.pdf

 Ventilació i climatització: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf Annex 3 Tipologia de centres sociosanitaris

Any information missing or wrong?Report an Issue