Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Other research product . Other ORP type . 2020

Pla de mobilitat urbana 2024 [versió no definitiva]

Gerència de Mobilitat i Infraestructures; Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana;
Open Access
Published: 01 Sep 2020
Country: Spain
Abstract

Proposta presentada al plenari del Pacte per la Mobilitat de 22-09-2020 Punt de partida per a debatre amb el conjunt d’entitats que integren el pacte i la resta de partits del consistori amb l’objectiu d’assolir el màxim consens, abans de portar-lo a aprovació inicial. Document elaborat en el context de desconfinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. El pla es fixa 4 reptes principals: garantir el dret a la mobilitat, vetllar per la salut i la seguretat de les persones, contribuir a la recuperació de l’activitat econòmica i comercial, i combatre la crisi climàtica i millorar la qualitat de l’aire. Document prepared in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19. Documento elaborado en el contexto de desconfinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.

Subjects

Mobilitat urbana, Mobilitat sostenible, Seguretat viària, Qualitat de l'aire, Contaminació atmosfèrica, Transport públic, Bicicletes, Vehicles de motor, Distribució de mercaderies, Coronavirus, Urban mobility, Sustainable mobility, Traffic safety, Air quality, Atmospheric pollution, Local transit, Bicycles, Motor vehicles, Physical distribution of goods, Coronaviruses, Movilidad urbana, Movilidad sostenible, Seguridad vial, Calidad del aire, Contaminación atmosférica, Transporte público, Bicicletas, Vehículos de motor, Distribución comercial, Medi ambient, Transport, Pla de Mobilitat Urbana 2024 (Barcelona), plans estratègics, Mobilitat urbana, Mobilitat sostenible, Seguretat viària, Qualitat de l'aire, Contaminació atmosfèrica, Transport públic, Bicicletes, Vehicles de motor, Distribució de mercaderies, Coronavirus, Urban mobility, Sustainable mobility, Traffic safety, Air quality, Atmospheric pollution, Local transit, Bicycles, Motor vehicles, Physical distribution of goods, Coronaviruses, Movilidad urbana, Movilidad sostenible, Seguridad vial, Calidad del aire, Contaminación atmosférica, Transporte público, Bicicletas, Vehículos de motor, Distribución comercial, Medi ambient, Transport, Pla de Mobilitat Urbana 2024 (Barcelona), plans estratègics

Related Organizations
moresidebar