research product . Other ORP type . 2021

Declaració de Barcelona en Polítiques del Temps, un acord mundial pioner per garantir el dret al temps a la ciutadania

Direcció Tècnica de Premsa; Gerència de Recursos;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 29 Oct 2021
  • Country: Spain
Abstract
Les polítiques del temps s’han convertit en una eina clau que contribueix i contribuirà a afrontar els grans reptes del planeta, la recuperació de les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19, fer front als futurs escenaris de treball, i a l’assoliment i consolidació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i el pilar europeu de drets socials.
Subjects
free text keywords: Política pública, Organització del temps, Temps de treball, Conciliació de la vida personal i laboral, Benestar social, Government policy, Time management, Time study, Work-life balance, Public welfare, Política gubernamental, Organización del tiempo, Estudio de tiempos de trabajo, Conciliación de la vida laboral y familiar, Bienestar social, Sector públic, Societat i benestar, notes de premsa, Política pública, Organització del temps, Temps de treball, Conciliació de la vida personal i laboral, Benestar social, Government policy, Time management, Time study, Work-life balance, Public welfare, Política gubernamental, Organización del tiempo, Estudio de tiempos de trabajo, Conciliación de la vida laboral y familiar, Bienestar social, Sector públic, Societat i benestar, notes de premsa
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue