research product . Other ORP type . 2021

Ban pel qual, atesa la situació excepcional ocasionada per la COVID-19, es simplifica l'habilitació per desenvolupar amb caràcter temporal l'activitat de bar en determinats establiments de concurrència pública

Alcaldia; Colau Ballano, Ada;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 15 Jul 2021
  • Country: Spain
Abstract
Mesures organitzatives establertes en el context de desconfinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. Organizational measures established in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19. Medidas organizativas establecidas en el contexto de desconfinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.
Subjects
free text keywords: Coronavirus, Vida nocturna, Discoteques, Bars, Establiments de concurrència pública, Salut pública, Coronaviruses, Nightlife, Nightclubs, Bars (Drinking establishments), Establishments open to the public, Public health, Discotecas, Bares, Establecimientos de concurrencia pública, Salud pública, Cultura i oci, Sector públic, Societat i benestar, bans, Coronavirus, Vida nocturna, Discoteques, Bars, Establiments de concurrència pública, Salut pública, Coronaviruses, Nightlife, Nightclubs, Bars (Drinking establishments), Establishments open to the public, Public health, Discotecas, Bares, Establecimientos de concurrencia pública, Salud pública, Cultura i oci, Sector públic, Societat i benestar, bans
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue