research product . Other ORP type . 2020

L’Ajuntament destinarà 9 milions d’euros addicionals per garantir l’atenció de persones sensellar arran de la crisi sanitària generada per la Covid-19

Direcció Tècnica de Premsa; Gerència de Recursos;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 28 May 2020
  • Country: Spain
Abstract
Aquesta iniciativa forma part de les mesures socials i econòmiques establertes en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. L’Ajuntament de Barcelona preveu assumir aquest 2020 una despesa extraordinària de com a mínim 9 milions d’euros per garantir l’atenció de les persones sensellar arran de la crisi sanitària generada per la Covid-19. This initiative is part of the sanitary and economic measures established in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19. Esta iniciativa forma parte de las medidas sociales y económicas establecidas en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19. Material gràfic
Subjects
free text keywords: Coronavirus, Indigents, Dones maltractades, Drogoaddicció, Equipaments col·lectius, Serveis socials, Coronaviruses, Homeless persons, Abused women, Drug addiction, Infrastructure (Economics), Human services, Personas sin techo, Mujeres maltratadas, Drogadicción, Equipamientos colectivos, Servicios sociales, Salut, Sector públic, Societat i benestar, dossiers de premsa, Coronavirus, Indigents, Dones maltractades, Drogoaddicció, Equipaments col·lectius, Serveis socials, Coronaviruses, Homeless persons, Abused women, Drug addiction, Infrastructure (Economics), Human services, Personas sin techo, Mujeres maltratadas, Drogadicción, Equipamientos colectivos, Servicios sociales, Salut, Sector públic, Societat i benestar, dossiers de premsa
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue