research product . Other ORP type . 2021

Instrucció per la qual s'estableixen mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (Barcelona); Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana;
Open Access
  • Published: 10 Sep 2021
  • Country: Spain
Abstract
Aprovada per resolució de la Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana de 10-09-2021 Aquesta instrucció forma part de les mesures organitzatives establertes en el context de desconfinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. This instruction is part of the organizational measures established in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19. Esta instrucción forma parte de las medidas organizativas establecidas en el contexto de desconfinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.
Subjects
free text keywords: Coronavirus, Terrasses (Hoteleria), Espais públics, Elements urbans, Salut pública, Coronaviruses, Bar terraces, Public spaces, Outdoor furniture, Public health, Terrazas (Hostelería), Espacios públicos, Mobiliario urbano, Salud pública, Comerç, Sector públic, Urbanisme i infraestructures, instruccions, decrets, Coronavirus, Terrasses (Hoteleria), Espais públics, Elements urbans, Salut pública, Coronaviruses, Bar terraces, Public spaces, Outdoor furniture, Public health, Terrazas (Hostelería), Espacios públicos, Mobiliario urbano, Salud pública, Comerç, Sector públic, Urbanisme i infraestructures, instruccions, decrets
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue