Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Other research product . Other ORP type . 2020

Afectacions en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 [2020]

Alcaldia;
Open Access
Published: 17 Mar 2020
Country: Spain
Abstract

Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 17-03-2020

Subjects

Contractes administratius, Adjudicació de contractes, Serveis públics, Coronavirus, Salut pública, Public contracts, Letting of contracts, Public utilities, Coronaviruses, Public health, Contratos administrativos, Adjudicación administrativa, Servicios públicos, Salud pública, Sector públic, Salut, decrets, Contractes administratius, Adjudicació de contractes, Serveis públics, Coronavirus, Salut pública, Public contracts, Letting of contracts, Public utilities, Coronaviruses, Public health, Contratos administrativos, Adjudicación administrativa, Servicios públicos, Salud pública, Sector públic, Salut, decrets

Related Organizations
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
moresidebar