Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Other research product . Other ORP type . 2020

Mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 [2020] : modificació [2020-05-03]

Alcaldia;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 03 May 2020
Country: Spain
Abstract

Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 03-05-2020 Aquest decret forma part de les mesures organitzatives establertes en el context de confinament davant l’emergència provocada per la COVID-19. This decree is part of the organizational measures established in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19. Este decreto forma parte de las medidas organizativas establecidas en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.

Subjects

Salut pública, Catàstrofes, Coronavirus, Confinament, Obres públiques, Delegacions a tinències, Public health, Disasters, Coronaviruses, Confinement, Public works, Delegations to Deputy Mayor's Offices, Salud pública, Catástrofes, Confinamiento, Obras públicas, Delegaciones a tenencias, Sector públic, decrets, Salut pública, Catàstrofes, Coronavirus, Confinament, Obres públiques, Delegacions a tinències, Public health, Disasters, Coronaviruses, Confinement, Public works, Delegations to Deputy Mayor's Offices, Salud pública, Catástrofes, Confinamiento, Obras públicas, Delegaciones a tenencias, Sector públic, decrets

Related Organizations
moresidebar