research product . Other ORP type . 2020

Covid-19 salgın sürecinde ilişkilerinde sorun yaşayan çiftlere yönelik duygu odaklı aile danışmanlığı

Yıldız, Nadire Gülçin; Erdem, Fahrünnisa;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: İstanbul Ticaret Üniversitesi
  • Country: Turkey
Abstract
12 Ekim, 2020 itibarı ile dünya çapında COVID-19 vaka sayısı 37,782,595; ölüm sayısı 1,081,800, Türkiye’de ise vaka sayısı 335,533; ölüm sayısı 8,837’dir (Worldometer, 2020). Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının sonlarında ortaya çıkarak dünyaya yayılan corona virüs sonucu yaşanan kısıtlama ve karantina süreçleri çift ilişkilerini ve aile dinamiklerini olumsuz yönde etkilemiştir. Çift ilişkileri açısından bu dönem değişime adaptasyon, belirsizlikleri tolere edebilme ve kısıtlamalara uyum sağlama yanında özellikle de duygu düzenleme, stres ve kaygı yönetimi gibi becerilerin etkili bir şekilde kullanımını gerektiren kritik bir dönem olmuştur. Olası krizlere karşı du...
Subjects
free text keywords: COVID-19, Kaygı, Stres, Sosyal Destek, Duygu Odaklı Yaklaşım, Aile Danışmanlığı, Anxiety, Stress, Social Support, Emotionally Focused Approach, Family Counseling
70 references, page 1 of 5

1. Adım: Terapötik işbirliği oluşturarak bağlanma çabası içinde çatışmayı betimlemek.

2. Adım: Olumsuz etkileşim döngüsünü tanımlamak.

3. Onaylanmayan duygulara ve altta yatan etkileşimsel pozisyonlara ulaşmak.

4. Adım: Ortak düşman olma döngüsüyle birlikte olumsuz döngü ve bağlanma ihtiyaçları açısından problemi yeniden tanımlamak.

5. Adım: Benliğin çeşitli yönlerini ve reddedilmiş bağlanma ihtiyaçlarını tanımlamayı ilişkisel etkileşimlerin içerisine entegre ederek desteklemek.

6. Adım: Yeni etkileşim dizileri boyunca partnerin deneyimlerini kabul etmeyi desteklemek.

7. Adım: Duygusal bağlılık ve bağlanmayı güçlendirirken ihtiyaç ve isteklerin doğrudan ifadesini de cesaretlendirmek.

8. Adım: Eski sorunlara yeni çözümler getirmek.

9. Adım: Yeni durumlarla yeni bağlanma döngülerini birleştirmek.

Akan, Ş. (2014). Obsesif kompulsif bozukluk ve depresyon tanısı alan kişilerde duygu düzenleme süreçlerinin Gross'un süreç modeline göre incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [OpenAIRE]

Alpar, B. I. (2020). COVID-19 salgın sürecinde kadın ve hane içi emeği. D. Demirbas, V. Bozkurt, & S. Yorgun (Eds.). COVID-19 pandemı̇ sı̇ nı̇ n ekonomik, toplumsal ve siyasal etkileri, içinde (ss. 171-184). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınevi. DOI: 10.26650/B/SS46.2020.005.11

Aşkın, R., Bozkurt Y., & Zeybek, Z. (2020). COVİD-19 pandemisi: Psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Özel Sayısı, 37, s.304-318.

Barrett, L.. F. (2017). How emotions are made: The secret life of the brain. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt.

Barry, R. A., & Lawrence, E. (2013). “Don't stand so close to me”: An attachment perspective of disengagement and avoidance in marriage. Journal of Family Psychology, 27(3), 484.

Beasley, C. C. & Ager R. (2019). Emotionally focused couples therapy: A systematic review of ıts effectiveness over the past 19 years, Journal of Evidence-Based Social Work, 16(2), 144-159, DOI: 10.1080/23761407.2018.1563013

70 references, page 1 of 5
Any information missing or wrong?Report an Issue