research product . 2020

A hybrid deep learning framework for unsupervised anomaly detection in multivariate spatio-temporal data / Uzamsal-zamansal çok boyutlu verilerde denetimsiz anomali tespiti için hibrit derin öğrenme çerçevesi

Karadayı, Yıldız;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Kadir Has Üniversitesi
  • Country: Turkey
Abstract
Uzamsal-zamansal veriler için denetlenmeyen anormallik tespiti, yer bilimi, trafik izleme, dolandırıcılık ve hastalık salgını tespiti gibi çok çeşitli uygulamalarda yaygın kullanıma sahiptir. Çoğu gerçek dünya zaman serisi verisi, genellikle ilgilenilen bölgenin koordinatları (enlem - boylam bilgisi gibi) cinsinden ifade edilen ek bir bağlam olarak bir uzamsal boyuta sahiptir. Bununla birlikte, mevcut teknikler, gözlemler arasındaki hem uzamsal hem de zamansal bağımlılığı göz önünde bulundurarak, uzaysal ve zamansal bağlamsal nitelikleri entegre ve anlamlı bir şekilde ele almakla sınırlıdır. Bu makalede, çok değişkenli uzay-zamansal verilerdeki denetimsiz anorma...
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue