Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Vytautas Magnus Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Prekių ženklų komunikacija neapibrėžtumo laikotarpiu

Authors: Barštytė, Rūta;

Prekių ženklų komunikacija neapibrėžtumo laikotarpiu

Abstract

Prekės ženklų komunikacija atlieką svarbų vaidmenį ypatingai šiandieninėje aplinkoje. Įvykiai tokie kaip Covid-19 pandemija bei Rusijos invazija į Ukrainą paveikė tiek vartotojus tiek jų įpročius. Prekės ženklų komunikacija taip pat turėjo reaguoti į įvykius aplinkoje. Ypatingą svarbą prekės ženklų komunikacija įgauna neapibrėžtumo laikotarpiu. Prekės ženklų komunikacijos pagalba gali būti tiek užmezgamas ryšys su vartotoju, tiek palaikomas jau esamas. Prekės ženklų komunikacija neapibrėžtumo laikotarpiu gali veikti vartotojus raminančiai, suteikti jiems aktualią informaciją bei parodyti palaikymą ir empatiją. Siekiant išnagrinėti prekės ženklų komunikaciją neapibrėžtumo laikotarpiu išsikelta tyrimo problema - koks prekių ženklų komunikacijos turinys dominavo Covid-19 pandemijos ir Rusijos agresijos Ukrainoje laikotarpiu? Išsikeltas tyrimo tikslas - ištirti prekės ženklų komunikaciją neapibrėžtumo laikotarpiu. Išsikeltam tyrimo tikslui pasiekti naudoti tyrimo metodai antrinių duomenų analizė bei pusiau struktūruotas ekspertų interviu. Antrinių duomenų analizė atskleidė atliktų tyrimų susijusių su neapibrėžtumo laikotarpiu rezultatus bei Lietuvos marketingo ir komunikacijos ekspertų pastebėjimus, nuomones pozicijas apie prekės ženklų komunikaciją neapibrėžtumo laikotarpiu. Pusiau struktūruotas ekspertų interviu leido pagrįsti informaciją gautą antrinių duomenų analizės metu. Tyrimai atskleidė, kad prekės ženklai neapibrėžtumo laikotarpiu neturėtų stabdyti savo komunikacijos. Prekės ženklų komunikacijoje neapibrėžtumo laikotarpiu vartotojams turėtų būti pateikiama aktuali informacija aiškiai ir visiems suprantamai. Prekės ženklų komunikacijoje neapibrėžtumo laikotarpiu turėtų būti skiriamas dėmesys naudojamiems žodžiams, ne visi žodžiai gali būti tinkami kontekste. Tyrimai atskleidė, kad vartotojų naudojimasis socialiniais kanalais išaugo, prekės ženklų komunikacija neapibrėžtumo laikotarpiu turėtų atkreipti dėmesį į tai norint pasiekti vartotoją. Šis darbas yra projektinis magistro baigiamasis darbas.

Brand communication plays an important role especially in today’s environment. Events such as the Covid-19 pandemic and the Russian invasion of Ukraine have affected both consumers and their habits. Brand communication also has to respond to events in the environment. Brand communication is gaining in importance during the times of uncertainty. Brand communication can be used to connect with the user and also maintain an existing relationship. Brand communication can reassure consumers, provide them with relevant information, demonstrate support and empathy in times of uncertainty, In order to research brand communication in times of uncertainty, the research problem was raised - what content of brand communication dominated during the Covid-19 pandemic and the Russian aggression in Ukraine? Research aim is to investigate brand communication in times of uncertainty. The research methods used to achieve the research aim is secondary data analysis and semi-structured expert interview. Secondary data analysis revealed the results of the performed studies related to the time of uncertainty observations and opinions of Lithuanian marketing and communication experts on brand communication during the period of uncertainty. Semi-structured expert interviews allowed to substantiate the information obtained during secondary data analysis. Research has shown that brands should not stop their communication during a period of uncertainty. The consumer should be provided with relevant information clearly and comprehensibly during brand communication in times of uncertainty. In times of uncertainty, brand communication should focus on the words used, not all words may be appropriate in the context. Research has revealed that consumer use of social channels increased, and brand communication in times of uncertainty should pay attention to this to reach the consumer. This paper is projected solutions oriented final master thesis.

Country
Lithuania
Related Organizations
Keywords

Content, Brand communication, Vartotojas, Prekės ženklų komunikacija, Turinys, Brand communication extension, Consumer, Prekės ženklų komunikacijos tęstinumas, Times of uncertainty, Neapibrėžtumo laikotarpis

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
Average
Average
Average
Related to Research communities
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.