Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Other research product . Other ORP type . 2020

Incidència de la crisi de la Covid-19. Nombre de contractes laborals indefinits i temporals: comparativa abril 2020-abril 2019

Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica;
Open Access
Published: 01 Jun 2020
Publisher: Universitat de Lleida. Serveis Cientificotècnics. Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica
Country: Spain
Abstract

Color Les dades de contractació són de contractes laborals indefinits (incloent la transformació de contractes temporals en inedfinits) i de contractes temporals durant el mes d'abril de 2020, comparats amb la mateixa dada d'abril de 2019, expressada en tant per 100. S'aprecia com no hi ha cap comarca catalana que hagi pogut sostenir el ritme de creació d'ocupació en el mes de més afectació per la crisi de la COVID-19 (la que hi és més a prop és el Berguedà amb una pèrdua de contractacions entorn del 8% de l'abril del 2020 repsecte l'abril de 2019), mentre que l'afectació ha estat molt forta en comarques de base turística (al Pallars Sobirà el volum de contractes ha caigut un 96%). En el conjunt de Catalunya el volum de contractació ha caigut gairebé un 65%.

Subjects

Covid-19, Mapes, Contractes laborals, COVID-19 (Malaltia) -- Catalunya, Infeccions per coronavirus -- Catalunya, Epidèmies -- Catalunya, Contractes

Related Organizations
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
COVID-19
moresidebar