research product . 2020

Creació d'una marca de pícnics i el seu pla de comunicació

Buxó Escoté, Helena; Comas Gallardo, Mariona; Moreno Martín, Marta; Vives Gay, Jana; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Country: Spain
Abstract
Aquest projecte va nàixer com una alternativa d'oci en una situació de crisis sanitària (COVID-19), però ara mateix s'ha convertit en un projecte amb visió de futur per poder existir un cop passada la pandèmia. Es tracta de la creació d'una marca de pícnics dirigida als joves adaptada a les seves necessitats econòmiques i d'oci, tot respectant el medi ambient. A més a més de la creació de la marca hem elaborat un pla de comunicació a dos anys vista per donar-la a conèixer, diferenciar-la de la competència i aconseguir que el target s'identifiqui amb ella. Este proyecto nació como una alternativa de ocio en una situación de crisis sanitaria (COVID-19), pero ahora se ha convertido en un proyecto con visión de futuro para poder existir una vez pasada la pandemia. Se trata de la creación de una marca de picnics dirigida a los jóvenes adaptada a sus necesidades económicas y de ocio, respetando el medio ambiente. Además de la creación de la marca hemos elaborado un plan de comunicación a dos años vista para darla a conocer, diferenciarla y conseguir que el target se identifique con ella. This project was born as a leisure alternative in a situation of health crisis (COVID-19), but has now become a forward-looking project to be able to exist once the pandemic has passed. The project is the creation of a brand of picnics addressed to young people adapted to their economic and leisure needs, while respecting the environment. In addition to the creation of the brand, we have developed a two-year communication plan to make it known, differentiate it and get the target to identify with it.
Subjects
free text keywords: Publicitat, Marques, Joves, Pla de comunicació, Lleure, Pícnic, Sostenibilitat
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue