Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2021

Conflictes, desplaçament i COVID-19

Urrutia Arestizábal, Pamela; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Cultura de Pau;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 01 Jan 2021
Country: Spain
Abstract
En l'última dècada els desplaçaments forçats de població a causa de conflictes armats, persecució i múltiples formes de violència s'han incrementat de manera exponencial. La crisi de la COVID-19 i les restriccions de moviment imposades per contenir l'expansió de la malaltia van impactar en aquesta realitat, creant una situació sense precedents i incidint especialment en els moviments transfronterers. La pandèmia ha exacerbat la vulnerabilitat de les persones desplaçades i refugiades -i també migrants-, que han hagut de fer front a conseqüències desproporcionades en el marc d'una crisi múltiple: de protecció, de salut i socioeconòmica, entre d'altres dimensions. La crisi de la COVID-19 també ha ofert lliçons, posant en evidència la interdependènciadel benestar i la salut dels éssers humans, la urgència de respostes col·lectives als reptes globals i la necessita ineludible de posar en pràctica vies legals i segures per gestionar la mobilitat humana des d'un enfocament de drets compromès amb la seguretat humana. En la última década los desplazamientos forzados de población a causa de conflictos armados, persecución y múltiples formas de violencia se han incrementado de manera exponencial. La crisis de la COVID-19 y las restricciones de movimiento impuestas para contener la expansión de la enfermedad impactaron en esta realidad, creando una situación sin precedentes e incidiendo especialmente en los movimientos transfronterizos. La pandemia ha exacerbado la vulnerabilidad de las personas desplazadas y refugiadas -y también migrantes-, que han tenido que lidiar con consecuencias desproporcionadas en el marco de una crisis múltiple: de protección, de salud y socioeconómica, entre otras dimensiones. La crisis de la COVID-19 también ha ofrecido lecciones, poniendo en evidencia la interdependencia del bienestar y la salud de los seres humanos, la urgencia de respuestas colectivas a los retos globales y la necesidad ineludible de poner en práctica vías legales y seguras para gestionar la movilidad humana desde un enfoque de derechos comprometido con la seguridad humana.
Subjects

Desplaçaments forçats de població, Conflictes armats, COVID-19, Desplazamientos forzados de población, Conflictos armados

Related Organizations
moresidebar