research product . 2020

EDILAB : el laboratori d'edició en confinament

Morera-Vidal, Francesc; Capmany i Miro, Xavi; Valentín Puerto, Víctor; Ballester, Arnal; Bisbe, Luis; Verín, Daniel; García Díaz, Sara; Bienvenido Bandelló, María; Vilarrubí Olayo, Nàdia; Ruiz Salvador, Ariadna; ...
Open Access
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Barcelona : Escola Massana Centre d'Art i Disseny,
  • Country: Spain
Abstract
A coberta: Grau en Arts i Disseny, Escola Massana. 2019-2020. A l'assignatura de Laboratori de llenguatges del Grau en Arts i Disseny de l'Escola Massana treballem el llenguatge en totes les seves accepcions. Aquesta obra és el recull de 10 treballs realitzats en el confinament arran de la pandèmia de COVID-19 a la primavera de 2020. Els treballs del Laboratori d'edició que aquí es mostren, gaudeixen de dos característiques a destacar. En primer lloc, tots ells recuperen una pràctica de la creativitat que podríem definir com a «innata»: una creativitat que no requereix de grans artificis ni flotadors tecnològics per, a través del que hi ha i amb el que hi ha, donar lloc a la manifestació d'una idea. En segon lloc l'heterogeneïtat i singularitat dels discursos, tant a nivell conceptual com formal. Lluny de les pràctiques més academicistes, la riquesa del treball pedagògic es troba en saber donar espai, considerar i acompanyar la llavor d'originalitat de cadascun dels alumnes per, així, extreure'n el màxim aprenentatge, capacitat de recerca i també, cal reivindicar-ho, gaudi.
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue