research product . 2020

Open Access Escape Room a les biblioteques universitàries catalanes

Álvarez Díaz, Núria; Alonso Bargalló, Roser; Casadevall Luque, Marina; Parras Aznar, Maria;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Country: Spain
Abstract
Presentació de l'Escape Room d'Accés Obert realitzat per les biblioteques universitàries de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) durant els mesos d'octubre i novembre de 2019 amb l'objectiu comú de difondre l'accés obert entre els diferents col·lectius de la comunitat universitària a través d'una activitat lúdica. Es descriu l'experiència, els seus inicis, com es va preparar i portar a terme i finalment quins van ser els indicadors considerats per valorar-la com una acció d'èxit i amb moltes possibilitats de futur. L'activitat es va exposar al Seminari d'Experiències'20 organitzat pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya el 16 de desembre de 2020. Aquest seminari va substituir les 16es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació, cancel·lades per la pandèmia de COVID-19.
Subjects
free text keywords: Escape room, Jocs, Serveis bibliotecaris, Dinamització, Gamificació, Accés obert, Biblioteques universitàries
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue