research product . Other ORP type . 2021

Promoure estratègies d’aprenentatge col·laboratiu basades en creative methods per afavorir la participació activa de les estudiants en accions de grup

Hernández, Fernando (Hernández Hernández); Alonso Cano, Cristina; Carrasco Segovia, Sara; Castro Varela, Aurelio; Domingo Coscollola, Maria; Forés i Miravalles, Anna; Herraiz Garcia, Fernando; Malinverni, Laura; Miño Puigcercós, Raquel; Sánchez i Valero, Joan-Anton; ...
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 21 Dec 2021
  • Country: Spain
Abstract
Aquesta actuació a buscat afavorir l'aprenentatge col·laboratiu entre les estudiants dels graus de Belles Arts, Pedagogia, Educació Social, Mestre d’Educació Primària i Mestre d’Educació infantil, a partir de promoure la col·laboració i la participació activa a través d'estratègies creatives. El present document mostra com l’aplicació de mètodes creatius, dins de l’aprenentatge col·laboratiu, millora la responsabilitat, la distribució de rols, la resolució de problemes i la reflexió sobre el procés d’aprenentatge en l’alumnat universitàri.
Projecte: 2020PID-UB/021
RIMDA
Subjects
free text keywords: Aprenentatge cooperatiu, Universitats, Innovacions educatives, COVID-19
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue