research product . 2021

La COVID-19 a l'hemicicle : estratègies per a l'espectacularització política. Anàlisi de les estratègies comunicatives dels partits polítics parlamentaris en la segona onada de la pandèmia a Espanya

Gairí Pallarés, Laia; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2021
  • Country: Spain
Abstract
La política moderna està governada per la lògica de l'espectacle. En un context de crisi sanitària i econòmica tan greu com ñes la pandèmia per la COVID-19, és clau identificar la presència del fenomen d'espectacularització en els discursos polítics. Al present treball s'analitzen els debats parlamentaris que tracten qüestions relacionades amb la COVID-19, reallitzats a l'hemicicle del Congrés dels Diputats durant la Segona Onada de la pandèmia a Espanya. L'objectiu és fer una radiografia de les estratègies comunicatives que porten a terme els grups parlamentaris en els seus discursos per tal de construir l'espectacularització política. La política moderna está gobernada por la lógica del espectáculo. En un contexto de crisis sanitaria y económica tan grave como es la pandema por la COVID-19, es clave identificar la presencia del fenómeno de espectacularización en los discursos políticos. En el presente trabajo se analizan los debates parlamentarios que tratan cuestiones relacionadas con la COVID-19, realizados en el hemiciclo del Congreso durante la Segunada Ola dela pandemia en España. El objetivo es hacer una radiografía de las estrategias comunicativas que llevan a cabo los grupos parlamentarios en sus discursos para construir la espectacularización política. Modern politics is governed by the logic of the show. In a context of health and economic crisis as severe as the COVID-19 pandemic, it is key to identify the presence of the phenomenon of spectacularization in political discourses. The present work analyzes the parliamentary debates that deal with issues related to COVID-19, made in the chamber of the Hous of Commons during the Second Wave of the pandemic in Spain. The aim is to make an in-depth of the communicative strategies carried out by parliamentary groups in their speeches in order to build the political spectacularization.
Subjects
free text keywords: Periodisme, Política, Pandemia 2020, Coronavirus, Mediatització, Congrés dels Diputats, Anàlisi del discurs polític
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue