research product . 2021

La gestión de la comunicación interna en las organizaciones durante la pandemia de Covid-19 : estudio de casos

Ramírez Moreno, Helena; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2021
  • Country: Spain
Abstract
La crisi originada per la pandèmia de Covid-19 ha posat en relleu la importància d'una correcta gestió de la comunicació en les organitzacions. L'objectiu principal d'aquesta investigació és conèixer si la comunicació interna s'ha convertit en una eina imprescindible per gestionar la crisi originada per la Covid-19 a partir d'un estudi de casos d'empreses de diferents sectors que operen a Espanya. La crisis originada por la pandemia de Covid-19 ha puesto de relieve la importancia de una correcta gestión de la comunicación en las organizaciones. El objetivo principal de esta investigación se centra en conocer si la comunicación interna se ha convertido en una herramienta imprescindible para gestionar la crisis originada por el Covid-19 a partir de un estudio de casos de empresas de diferentes sectores que operan en España. The crisis caused by the Covid-19 pandemic has highlighted the importance of a proper communication management in organizations. The main objective of this research focuses on knowing if internal communication has become an essential tool for managing the crisis caused by Covid-19 from a study of cases of companies from different sectors that operate in Spain.
Subjects
free text keywords: Periodisme, Comunicació, Comunicació corporativa, Comunicació interna, Pandèmia 2020, Coronavirus
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue