research product . 2021

Conflictes, COVID-19 i canvi climàtic

Villellas, Ana; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola de Cultura de Pau;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Bellaterra Escola de Cultura de Pau
  • Country: Spain
Abstract
La pandèmia per coronavirus que ha donat lloc a una crisi global de salut va emergir en un context internacional de fragilitat prèvia com a conseqüència, entre d'altres factors, dels conflictes armats i les tensions de caràcter sociopolític, així com del canvi climàtic. Es tracta de fenòmens globals que interactuen agreujant les crisis de salut i seguretat en què viuen nombroses poblacions. La magnitud d'aquestes crisis globals ha posat de manifest la dificultat per establir límits precisos entre unes i altres i la necessitat d'adoptar enfocaments globals que atenguin les interseccions que es produeixen entre les causes i conseqüències, així com a les diverses interrelacions que tenen lloc entre aquests fenòmens. La pandemia por coronavirus que ha dado lugar a una crisis global de salud emergió en un contexto internacional de fragilidad previa como consecuencia, entre otros factores de los conflictos armados y las tensiones de carácter sociopolítico, así como del cambio climático. Se trata de fenómenos globales que interactúan agravando las crisis de salud y seguridad en las que viven numerosas poblaciones. La magnitud de estas crisis globales ha puesto de manifiesto la dificultad para establecer límites precisos entre unas y otras y la necesidad de adoptar enfoques globales que atiendan a las intersecciones que se producen entre las causas y consecuencias, así como a las diversas interrelaciones que tienen lugar entre estos fenómenos.
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue