research product . 2021

Programas de entretenimiento y su supervivencia durante la pandemia : el caso de OT 2020

Cañabate García, Laura; Espallargas Zapater, Sandra; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 01 Jan 2021
  • Country: Spain
Abstract
L'objectiu del treball és analitzar com el programa d'entreteniment OT 2020 va desenvolupar i va adaptar el seu format durant la pandèmia de coronavirus. S'analitzen les audiències de programes d'entreteniment, centrant-nos en les de OT durant els mesos de febrer a juny del 2020, així com el desenvolupament del format i els seus protocols d'actuació a causa del confinament. El objetivo del trabajo es analizar como el programa de entretenimiento OT 2020 desarrolló y adaptó su formato durante la pandemia de coronavirus. Se analizan las audiencias de programas de entretenimiento, centrándonos en las de OT durante los meses de febrero a junio del 2020, así como el desarrollo del formato y sus protocolos de actuación a causa del confinamiento. The objective of the work is to analyze how the OT 2020 entertainment program developed and adapted its format during the coronavirus pandemic. The audiences of entertainment programs are analyzed, focusing on those of OT during the months of February to June 2020, as well as the development of the format and its protocols for action due to confinement.
Subjects
free text keywords: Periodisme, Programes de televisió, Pandemia 2020, Coronavirus, Operación Triunfo
Related Organizations
3 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue