research product . 2020

El Hirak argelino : ¿una "segunda primavera árabe"?

Carey Arribas, Catherine; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
Open Access Spanish; Castilian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Country: Spain
Abstract
La investigació analitza el Hirak, el moviment de protestes que des de febrer del 2019 sacseja Algèria. Posant el focus en la comparació entre aquest moviment i les revoltes de Tunísia i Egipte durant l'anomenada "primavera àrab" del 2011, s'examina si el Hirak és similar a aquestes dos. Per últim, s'ofereix un estudi nou respecte a l'efecte de la COVID-19 en el moviment i el seu doble espai d'acció, presencial i virtual. La investigación analiza el Hirak, el movimiento de protestas que desde febrero de 2019 sacude Argelia. Poniendo el foco en la comparación entre este movimiento y las revueltas de Túnez y Egipto durante la llamada "primavera árabe" del 2011, se examina si el Hirak es similar a estas dos. Por último, se ofrece un estudio nuevo sobre el efecto de la COVID-19 en el movimiento y su doble espacio de acción, presencial y virtual. The investigation analyses the Hirak, the protest movement that since February 2019 has shaken Algeria up. Putting the focus on the comparison between this movement and the uprisings of Tunisia and Egypt during the so-called "Arab spring" of 2011, it examines if the Hirak is like those two. Lastly, it offers a novel study regarding the effect of COVID-19 on the movement and its double space of action, offline and online.
Subjects
free text keywords: Hirak, Primavera àrab Algèria, Moviments socials, Moviments de protesta
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue